Svenska Makkabiadfonden startades 1985 vars syfte är att bidra till att hålla ner kostnaderna för dem som deltar i en Makkabiad. En sporre för varje judisk idrottare är att delta på en Makkabiad – det blir ett minne för livet och knyter starka band mellan idrottsmän och ledare från hela världen.

Vart fjärde år hålls en Makkabiad i Israel. Judiska ungdomar från hela världen möts i ett stort antal idrottsgrenar. Betydelsen av evenemanget kan knappast överskattas när det gäller samhörighet med det judiska folket och med Israel. Svenska Makkabiförbundet har skickat deltagare till varje Makkabiad, detta trots att kostnaderna ökat från år till år. Nästa Makkabiad blir sommaren 2017.

Tidigare aktiva och ledare beslöt 1985 att grunda en fond för framtida idrottsutövare. Fonden består av donerade medel från personer som betalt ett engångsbelopp motsvarande 2 000 kronor. Idag uppgår fondens innehav till cirka 1,2 miljoner kronor. 80 procent av avkastningen går till finansieringen av Makkabiaden i Israel, de resterande 20 procenten läggs till kapitalet.

Cirka 300 personer har fram tills nu bidragit till fonden men det behövs många fler för att säkerställa ett svenskt deltagande i Makkabiaderna även i framtiden.

Fondens styrelse består av Abbe Adler, Thomas Grünwald, Gunnar Kirschon och Mats Israelson.
Revisorer är Jan Feinbaum och Lennart Schuss.

Uppvakta någon som fyller år eller jubilerar genom ett bidrag till Svenska Makkabiadfonden! Du kan självklart också bidra i eget namn, för nya donatorer minst 2000 kronor. Det finns också möjlighet att testamentera till fonden. Kontakta Thomas Grünwald på tel 070-496 14 30 för vidare information.

Plusgiro: 469 23 80-1